Bestyrelsen

Bestyrelsen modtager gerne dine spørgsmål og kommentarer.
Skriv til bestyrelsen  ved at vælge Kontakt i menulinjen.
Under “Dokumenter” vil vi lægge Referater fra vores møder.

Fra venstre: Jørgen Lassen, Henning Hansen (formand), Flemming Sørensen, Anette Stralner (kasserer), Jesper Grolin, samt suppleanterne Rune Aastradsen og Dorte Kjærager.